Back to All Events

Déieren am Krich

Zënter ëmmer hunn d’Déieren am Fall vu Krich eng Roll gespillt, sief dat, datt si eng aktiv Roll un der Front gespillt hunn beim Transport, als Opklärer, beim Siche vu Minnen, als Hëllefsinfirmieren … Ower och als Begleeder, Kolleeg ware si muenchem Zaldot e groussen Trouscht an onméigleche Situatiounen.

Fräien Entrée
De Virtrag gëtt op Lëtzebuergesch gehalen
Eng Umeldung ass erwënscht